Композиційно-стильова роль притчі в оповіданні І. Франка ≪Терен у нозі≫

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1999
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Мала проза Франка 900-х років позначається активним звертанням до різних видів умовно-образного відображення дійсності - символу, алегоричних, притчевих форм, фантастики. З’ясування функцій притчі в оповіданнях Франка може стати одним із шляхів дослідження стильової своєрідності його прози 900-х років і більш широкої проблеми еволюції художньо-естетичних відкриттів, стилю письменника.
Опис
Ключові слова
І. Франко, стиль, композиція, роль притчи
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК