Еволюція українсько- румунських відносин в контексті транформації безпезпекової системи Чорноморського регіону

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена дослідженню двосторонніх відносин між Україною та Румунією від 2014 р. і до сьогоднішнього дня. У статті висвітлюються контроверсійні взаємини між Києвом та Бухарестом. Іншим важливим питанням, що аналізується, є незаконна окупація Криму Росією та її агресія проти України, внаслідок якої не лише порушено баланс сил у Чорноморському регіоні, а й зросла загроза національній безпеці Румунії. Політика Росії показала крихкість та нестабільність безпекової системи Чорноморського регіону. Дослідження показує, що виникнення спільної загрози призвело до зближення України і Румунії, активізації двостороннього діалогу, в тому числі і на вищому рівні, координування політики та розширення співпраці обох держав в багатьох важливих сферах задля забезпечення стабільності у регіоні.
The artıcle is devoted to investigation of bilateral relations between Ukraine and Romania since 2014 until nowadays. The article highlights turbulent relations between Kyiv and Bucharest. Another neuralgic issue analysed in this paper is Russian illegal annexation of the Crimea and its aggression against Ukraine, which not only destabilised the security balance in the Black Sea, by establishing a large antiaccess/ area-denial exclusion zone but also caused the greatest threat to the national security of Romania. Russia’s aggression showed how fragile and unstable the security system of the Black Sea region is. The study shows that common security threat resulted in intensifying rapprochement between Ukraine and Romania, coordination of policy and widening the cooperation of both countries in many vital for security provision spheres.
Опис
Ключові слова
Україна, Румунія, Російська Федерація, безпека, співпраця, Ukraine, Romania, Russian Federation, security, cooperation
Бібліографічний опис
Соціально-політичні студії : наук. альманах.
DOI
ORCID:
УДК