EFFECT OF ENTEROCOCCUS DURANS BACTERIOCIN ON BACTERIAL WILT AGENT

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Effect of a bacteriocin produced by Enterococcus durans A5-11 on growth of Ralstonia solanacearum strains and their ability to cause wilt in tomatoes was investigated. Among tested phytopathogenic strains, 33% were sensitive and inhibited as it was shown after spotting bacteriocin on Ralstonia lawns. Minimal inhibitory concentrations and sizes of lysis or inhibition zones varied depending on the strain used for study. The same differences were evidenced for the effect of the bacteriocin on Ralstonia in a liquid medium and when inoculating Lycopersicon esculentum Mill test plants. Treatment of plant roots with the bacteriocin of E. durans A5-11 simultaneously with inoculation with bacteria of a highly susceptible strain R. solanacearum 6189 resulted in diminished number of wilted tomatoes
Досліджено вплив бактеріоцину Enterococcus durans А5-11 на ріст бактерій Ralstonia solanacearum та здатність їх викликати вілт у томатів. Нанесення бактеріоцину на газони штамів Ralstonia solanacearum показало, що 33% тестованих штамів фітопатогенів були чутливими до інгібуючої дії бактеріоцину. Мінімальні інгібуючі концентрації бактеріоцина та розміри зон лізису або інгібування росту бактерій варіювали залежно від штаму. Такі ж відмінності були виявлені щодо впливу бактеріоцину на бактерії штамів Ralstonia solanacearum у рідкому середовищі. Обробка коренів рослин томатів Lycopersicon esculentum Mill бактеріоцином Е. durans А5-11 одночасно із зараженням бактеріями R. solanacearum 6189 призвела до зменшення кількості рослин томатів із симптомами вілту
Исследовано влияние бактериоцина Enterococcus durans А5-11 на рост бактерий Ralstonia solanacearum и способность их вызывать вилт у томатов. Нанесение бактериоцина на газоны штаммов Ralstonia solanacearum показало, что 33% тестированных штаммов фитопатогенов были чувствительными к ингибирующему действию бактериоцина. Минимальные ингибирующие концентрации бактериоцина и размеры зон лизиса или ингибирования роста бактерий варьировали в зависимости от штамма. Такие же различия были установлены для влияния бактериоцина на бактерии штаммов Ralstonia solanacearum в жидкой среде. Обработка корней растений бактериоцином Е. durans А5-11 одновременно с заражением бактериями штамма R. solanacearum 6189 привела к уменьшению количества растений томатов с симптомами вилта
Опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology.
Ключові слова
Ralstonia solanacearum, Enterococcus durans, bacteriocin, wilt of tomatoes, бактеріоцин, вілт томатів, бактериоцин, вилт томатов
Бібліографічний опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
DOI
ORCID:
УДК