Методика дослідження функціонування зоонімів у ментальному лексиконі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено дослідженню організації зоонімів у ментальному лексиконі носіїв англійської, української та російської мов. Проведено й проаналізовано результати вільного асоціативного експерименту зі встановлення структури асоціативного поля узуальних, віртуальних й сакральних зоонімів.
Статья посвящена исследованию организации зоонимов в ментальном лексиконе носителей английского, украинского и русского языков. Приведены и проанализированы результаты свободного ассоциативного эксперимента по установлению структуры ассоциативного поля узуальных, виртуальных и сакральных зоонимов.
The article is dedicated to the study of the organization of zoonyms in the mental lexicon of English, Ukrainian and Russian speakers. The aim of this investigation is the establishment of adequate methods in understanding of the organization and functioning of the proper names of animals in the individual mental lexicon. The object of the study are English, Ukrainian and Russian zoonyms, the subject — their associative field and semantic gestalts of the associative onymic field. As the material of investigation the results of the free associative experiment were chosen, comprising 90 questionnaires, each consisting of 30 zoonyms-stimuli, the latter being represented by usual, virtual and sacral onyms.
Опис
Ключові слова
зоонім, асоціативний експеримент, асоціативне поле, семантичний гештальт асоціативного поля, зоонимы, свободный ассоциативный эксперимент, ассоциативное поле, СГАОП - семантический гештальт ассоциативного поля, zoonym, free associative experiment, associative field, semantic gestalt of the associative onymic field.
Бібліографічний опис
Записки з ономастики = Opera in onomastica
DOI
ORCID:
УДК