Довіра в економіці: як це працює?

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Природні ресурси, високі технології, податки і закони ‒ від чого залежить економіка тієї чи іншої країни? Крім цих факторів, багатство країни залежить і від такої субстанції як довіра. Все більше досліджень підтверджують, що це реальна сила, яка визначає в тому числі розмір ВВП на душу населення і приплив інвестицій. Чому довіра вважається сьогодні однією із затребуваних тем в суспільних науках? Яку роль відіграє довіра в економіці? Цим та іншим питанням присвячена ця стаття. Автор використав дані Всесвітнього дослідження цінностей (WVS 2017‒2020) і статистику Світового банку, взявши параметр генералізованої довіри і рівень ВВП на душу населення країн-учасниць дослідження. Вийшло, що різниця в рівні довіри пов'язана з різницею країн в економічному розвитку.
Natural resources, high technology, taxes and laws - what does the economy of a country depend on? In addition to these factors, the country's wealth also depends on such a seemingly ephemeral substance as trust. More and more research confirm that this is a real force which determines, among other things, the size of GDP per capita and investment inflows. Why is trust considered as one of the most popular topics in the social sciences today? What role does trust play in the economy? This article is devoted to these and other issues. The author used the data of the World Values Survey (WVS 2017‒2020) and World Bank statistics, taking the parameter of generalized confidence and GDP per capita of the countries participating in the research. It turned out that the difference in the level of trust is attached with the difference between countries in economic development.
Опис
Ключові слова
генералізована довіра, соціальний капітал, економічний рост, generalized trust, social capital, economic growth, GDP
Бібліографічний опис
Соціально-політичні студії : наук. альманах
DOI
ORCID:
УДК