Соціолінгвістична ситуація в освітніх навчальних закладах смт. Ширяєве

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Мова відіграє визначальну роль у процесі формування особистості людини, здобуття нею освіти, є для неї засобом повсякденного спілкування, інструментом накопичення знань, прилучення її до надбань культури, національної самоідентифікації людини, а також, як правило, одним з головних чинників формування сучасної нації тощо .
Опис
Ключові слова
державна мовно-культурна політика, національний склад населення Одеської області, Ширяївський район Одеської області
Бібліографічний опис
Філологічні студії
DOI
ORCID:
УДК