Міфонім Змій в українських і російських чарівних казках

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1999
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Найпопулярнішою міфологічною номінацією в українських і російських чарівних казках виступає особова назва Змій. Онім Змій у казковому тексті має варіанти й може супр оводжуватися епітетом: укр. Змія, рос. Змей Горыныч , Змей Змеевич , Змеевич- богатырь. Змей Лютый, Змей Черноморский.
Опис
Ключові слова
міфонім Змій, персонаж, казки, дослов’янська культура
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК