Проблеми історичної морфології в монографії професора С. П. Бевзенка "Історична морфологія української мови"

Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті йдеться про розв'язання найважливіших дискусійних проблем з  історії української граматики у монографії професора С. П. Бевзенка "Іс­ торична морфологія української мови".
The article deals with the dissolving of the most important and debatable prob­ lems of the Ukrainian grammar history in the monograph of professor Stepan  Bevzenko "Historical morphology of Ukrainian".
Опис
Ключові слова
професор С. П. Бевзенко, історична морфологія, україн­ська мова, professor S. P. Bevzenko, historical morphology, Ukrainian lan­guage
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК