ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТАКТИЛЬНИХ ПРИКМЕТНИКІВ У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ГОРАЦІЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім Дмитра Бураго
Анотація
У статті проаналізовано дериваційний потенціал тактильних прикметників у творах римського поета Горація. Виявлено, що відприкметникові деривати характеризуються чотиризонною словотвірною парадигмою. Помічено, що найбільшою кількістю деад’єктивів відзначається субстантивна зона.
The article deals with the analysis of the derivative potential of the adjectives denoting touch in the poetical works of the Roman poet Horace. It was revealed that deadjectival derivatives are characterized by a four-zone paradigm with the biggest quantity of them in the substatival zone.
В статье рассмотрено деривационный потенциал тактильных прилагательных в текстах римского поета Горация. Определено, что отприлагательные дериваты характеризируются четырехзонной словообразовательной парадигмой, а также наибольшее количество деадьективов отмечается в субстантивной зоне.
Опис
Слов'янський збірник. (збірник наукових праць). - К.:Видавничий дім Дмитра Бураго,2012.- Вип.17.- Ч.2
Ключові слова
деривація, дериваційний потенціал, словотвірний тип, словотвірна парадигма, словотвірна зона, derivation, derivative potential, word-forming type, word-forming paradigm, word-forming zone, деривация, деривационный потенциал, словообразовательный тип, словообразовательная парадигма, словообразовательная зона
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК