Інвестиційна складова розвитку ІТ/ІТК сектору в країнах Центральної та Східної Європи (на прикладі Чехії та Польщі)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті досліджено розвиток сектору інформаційних технологій та інформаційно-комунікаційних послуг країн Центральної та Східної Європи на прикладі Польщі та Чехії на основі інвестиційної складової. Визначено, що прямі іноземні інвестиції протягом усього історичного періоду сприяють розвитку ІКТ-сектору Чехії та Польщі. Розглянуто окремі показники, включаючи доходи компаній, кількість підприємств з іноземним капіталом, кількість зайнятих. Узагальнено збільшення доданої вартості, доходу, прибутку у цьому секторі для обох досліджуваних країн у результаті притоку ПІІ, що свідчить про його стабільний та перспективний розвиток. Здійснено аналіз ефективності компаній з іноземним капіталом та національних підприємств, а також їхнього внеску у загальний дохід сектору. Зроблено висновок, що перспективи подальшого розвитку ІКТ-сектору Польщі та Чехії та його конкурентоспроможність залежить від притоку прямих іноземних інвестицій та оптимізації ї структури, що потребує подальшого стимулювання та удосконалення інвестиційної політики держави.
In this paper examines the role of investments in the development of the ICT sector in the countries of Central and Eastern Europe on the example of Poland and the Czech Republic. It is summarized that that foreign direct investment played an important role in building the modern ICT sector in Poland and the Czech Republic. The Czech Republic offers a attractive environment for investments focused on the use of technologies of the Fourth Industrial Revolution. Therefore, global companies Google, Microsoft, Oracle, CA, RedHat, Skype, NetSuite, Tieto, IBM chose the Czech Republic for direct investment. Poland has a great potential of IT specialists. Therefore, ABB, Google, Siemens, Motorola, Delphi Automotive, Intel, McKinsey opened their research centers in Poland. Google, Amazon, Microsoft and Intel have big investment plans in Poland in recent years. Poland is the largest exporter of ICT services and outsourcing in all of Europe. The activity of foreign affiliates increases the value added, income, profit, employment, labour productivity, salary in the ICT sector in these countries. FDI supportes innovation and technology transfer. The Czech Republic and Poland have a significant potential of attracting FDI in the development of the ICT sector and the growth of its efficiency. More investment in information and communication technology assets would be beneficial more broadly across sectors and firms. This requires further improvement of the investment policy, stimulation of foreign investments, improvement of the investment climate, construction of high-quality digital infrastructure, development of human resources, cooperation of domestic and foreign companies to achieve technological, organizational, and institutional effects and exclude the effect of domestic investment outflow, stimulation of venture capital investments.
Опис
Ключові слова
ІТ сектор, ІКТ сектор, інвестиції, прямі іноземні інвестиції (ПІІ), країни ЦСЄ, цифровізація, ІТ спеціалісти, дохід, прибуток, IT sector, ICT sector, investments, foreign direct investment (FDI), digitalization, CEE countries, IT specialists, income, profit
Бібліографічний опис
Ломачинська І. А. Інвестиційна складова розвитку ІТ/ІТК сектору в країнах Центральної та Східної Європи (на прикладі Чехії та Польщі) / І. А. Ломачинська, Г. С. Алексеєвська // Цифрова економіка та економічна безпека. – 2024. – Вип. 1(10). – С. 169–176.
ORCID:
УДК
339.13.024:004:330.32:339.9