Представлення словотвірної моделі в знаннєорієнтованій системі машинного перекладу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет
Анотація
У статті розглянуто визначення словотвірної моделі на основі принципу аналогії відповідно до засад побудови знаннєорієнтованої системи машинного перекладу. Подано теоретичні передумови встановлення словотвірного значення моделі
In the paper the identification of the derivation pattern by the use of the analogy principle according to the knowledge-based machine translation system is considered. The theoretical principles of the determination of the derivation meaning of patterns are described
В статье рассмотрено определения словообразовательной модели по принципу аналогии согласно разработке знаниеориентированной системы машинного перевода. Представлено теоретические предпосылки извлечения словообразовательного значения
Опис
Слов’янський збірник: Збірник наукових праць.
Ключові слова
словотвірна модель, словотвірне значення, принцип аналогії, знаннєорієнтована система машинного перекладу, derivation pattern, derivation meaning, the principle of analogy, the knowledge-based machine translation system, словообразовательная модель, словообразовательное значение, принцип аналогии, знаниеориентированная система машинного перевода
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК