Концептуальний клас "простір" на прикладі оказіональних іменників В. Стуса

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2001
relationships.isAdvisor
relationships.isCompiler
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Як відомо, на сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки одним із пріоритетних її напрямів виступає когнітивна лінгвістика, головним завданням якої є встановлення взаємозв'язку між мовою та пізнавальними (мисленнєвими) процесами [2:30; 7:85]. Досліджуючи семантику мовних та мовленнєвих одиниць, науковці намагаються виявити механізми оперування знаннями в процесі сприйняття, переробки та генерації інформації [1:12]. Отже, ставиться проблема визначення ролі слова як посередника між людиною, її свідомістю та позамовною дійсністю. А для цього треба перейти до якісно іншого рівня аналізу рівня концепту- альних репрезентацій знань.
Опис
relationships.isEditor
Ключові слова
концептуальний клас, оказіональних іменників, Стус, В.
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
item.preview.identifier.udc