Засади та основні напрямки інноваційного розвитку в закорд

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стратегіі інноваційного розвитку економіки у сукупності являють собою багатовимірну систему, що є засобом вирішення завдань інноваційного розвитку та досягнення головної мети — певного рівня економічного розвитку. Вироблення стратегії економічного розвитку України, взаємозв’язків макроекономічної та структурної політики, що враховують об’єктивні реалії сучасності, а також перспектив природно-господарського та науково-технічного потенціалу країни потребує висвітлення найважливіших аспектів досвіду структурних перетворень в зарубіжних країнах.
Опис
Ключові слова
інноваційний розвиток, об’єктивні реалії, закордонні країни
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
DOI
ORCID:
УДК