Війна з міжнародним тероризмом у зовнішній політиці США у 2001-2009 pp.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Стаття має на меті показати особливості зовнішньої політики адміністрації Дж. Буша — молодшого з огляду на проголошену війну з міжнародним тероризмом. Показано розробку нової доктрини ЗП США, основні напрями ударів по країнах, що підозрювались у підтримці тероризму, здобутки та проблеми у діяльності американської адміністрації.
Статья призвана показать особенности внешней политики администрации Дж. Буша-младшего с точки зрения провозглашенной войны с международным терроризмом. Показана разработка новой доктрины ВП США, основные направления ударов по странам, которые подозревались в поддержке терроризма, достижения и проблемы в деятельности американской администрации.
This article aims to show the peculiarities of foreign policy of the George W. Bush administration in terms of the proclaimed war against international terrorism. There was showed the development of the new doctrine of foreign policy of the USA, the main directions of strikes against countries who were suspected of supporting terrorism, and achievements and problems in activities of the US administration.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса: Астропринт, 2013.
Ключові слова
зовнішня політика США, доктрина Буша, міжнародний тероризм, «Аль-Каїда», Афганістан, Ірак, внешняя политика США, доктрина Буша, международный терроризм, «Аль-Каида», Афганистан, Ирак, US foreign policy, the Bush doctrine, international terrorism, al-Qaeda, Afghanistan, Iraq
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК