Механізм використання РРО та ПРРО в умовах підвищення рівня податкового адміністрування

dc.contributor.authorПобережець, Ольга Валеріївна
dc.contributor.authorШмагіна, Вероніка Валеріївна
dc.contributor.authorКонопля, О. І.
dc.contributor.authorPoberezhets, Olha V.
dc.contributor.authorShmagina, Veronika V.
dc.contributor.authorKonoplya, A. I.
dc.date.accessioned2023-10-23T10:07:12Z
dc.date.available2023-10-23T10:07:12Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ статті досліджено теоретичні і методичні засади механізму використання РРО та ПРРО в умовах підвищення рівня податкового адміністрування. Сформовано та проаналізовано трирівневу систему нормативно-правового регулювання використання в діяльності суб’єктів господарювання реєстраторів розрахунків операцій. Виокремлено загальну тенденцію розвитку касових апаратів в Україні, яка полягає в поступовій, починаючи з 2015 року, фіскалізації розрахункових операцій представників малого бізнесу – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Виявлено, що головною передумовою початку процесу фіскалізації розрахункових операцій в Україні став занадто високий рівень тіньової економіки, який призводить до недоотримання значної частки доходів бюджету. Визначено мету фіскалізації розрахункових операцій, яка полягає у зниженні рівня тіньової економіки та захисті прав споживачів. Обґрунтовано позицію в питаннях необхідності використання касових апаратів при отриманні розрахунків через онлайн-банкінг з використанням мобільних додатків,при отриманні розрахунків на картку-ключ та у випадку отримання оплати за реалізовані товари через платіжного посередника Nova Pay. Здійснено класифікацію та порівняльну характеристику реєстраторів розрахункових операцій з визначенням переваг та недоліків класичних і програмних РРО з метою сприяння прийняттю якісних управлінських рішень при виборі типу касових апаратів.uk_UA
dc.description.abstractThe article investigates the theoretical and methodological principles of the mechanism of using RRO and PRRO in terms of increasing the level of tax administration. A three-level system of legal regulation of the use of registrars of transactions in the activities of economic entities has been formed and analyzed. The general tendency of development of cash registers in Ukraine, which consists in gradual, starting from 2015, fiscalization of settlement operations of small business representatives - legal entities and natural personsentrepreneurs on a simplified taxation system, is highlighted. It was found that the main prerequisite for the process of fiscalization of settlement operations in Ukraine was too high level of the shadow economy, which leads to a shortfall in a significant share of budget revenues. The goal of fiscalization of settlement operations, which is to reduce the level of the shadow economy and protect consumer rights, has been determined. The position on the need to use cash registers when receiving payments through online banking using mobile applications, when receiving payments on a key card and in the case of receiving payment for goods sold through a payment intermediary Nova Pay is substantiated. The classification and comparative characteristics of registrars of settlement operations with the definition of the advantages and disadvantages of classical and software RRO in order to facilitate the adoption of quality management decisions when choosing the type of cash registers.
dc.identifierУДК 334.012.64
dc.identifier.citationРинкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practiceuk_UA
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.1 (50).270399
dc.identifier.urihttps://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/36379
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherОдеський національний університет імені І. І. Мечниковаuk_UA
dc.relation.ispartofseries;Т. 21, вип. 1(50).
dc.subjectреєстратор розрахункових операцій (РРО)uk_UA
dc.subjectПрограмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО)uk_UA
dc.subjectподаткове адмініструванняuk_UA
dc.subjectregistrar of settlement operations (RRO)uk_UA
dc.subjectSoftware registrar of settlement operations (RRO)uk_UA
dc.subjecttax administrationuk_UA
dc.titleМеханізм використання РРО та ПРРО в умовах підвищення рівня податкового адмініструванняuk_UA
dc.title.alternativeMechanism of using RRO and PRO in conditions of increasing the level of tax administrationuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
103-119.pdf
Розмір:
1.28 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: