РОЛЬ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МЕТАФОРИ У СТВОРЕННІ ТЕКСТІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет
Анотація
Стаття присвячена аналізу та синтезу метафоричних моделей, що концептуалізують політичну ситуацію, яка склалася за останні 7 років в Україні: помаранчева революція, газова суперечка, економічна криза, президентські вибори, політичне сьогодення
The article deals with the analysis and synthesis of the metaphorical models conceptualizing political situation of the last 7 years in Ukraine: the Orange Revolution, the gas dispute, the economic crisis, the presidential elections, the present political situation
Статья посвящена анализу и синтезу метафорических моделей, которые концептуализируют политическую ситуацию, сложившуюся за последние 7 лет в Украине: оранжевая революция, газовый конфликт, экономический кризис, президентские выборы, современная политическая ситуация
Опис
Слов’янський збірник: Збірник наукових праць.
Ключові слова
концептуальна метафора, політична метафора, метафорична модель, концепт, концептосфера, conceptual metaphor, politicalmethaphor, metaphorical model, concept, conceptual sphere, концептуальная метафора, политическая метафора, метафорическая модель
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК