Метафора як засіб вербалізації мовного образу української та польської жінки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Однією з основних функцій мови, поряд з комунікативною, є пізнавально-відображальна, завдяки якій люди формують і організовують знання про навколишній світ і про себе. Мова для людини є засобом пізнання світу і накопичення людського досвіду, у ній відображаються історія, культура слов’янських народів, зокрема уявлення про зовнішність, внутрішній світ української і польської жінки.
Опис
Ключові слова
метафоризація, позначення жінки в українській і польській мовах, метафора, засіб вербалізації
Бібліографічний опис
Філологічні студії
DOI
ORCID:
УДК