Особливості сприйняття тексту пісень аудиторією: експериментальне дослідження на матеріалі пісень українського гурту «Океан Ельзи»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Процеси розуміння та сприйняття людиною написаного чи озвученого тексту досліджувалися багатьма вченими у галузях філології, психології, психолінгвістики та семіотики протягом багатьох століть, бо саме ці процеси відображають специфіку мислення людини, підкреслюють основні причини реакцій людини на певні мовні звороти, знакову систему того чи іншого тексту – рекламного, політичного чи художнього, що оточує людину у повсякденному житті. Текст як об’єкт вивчення мовознавства постав у центрі уваги дослідників завдяки активному розвитку психолінгвістичних методів у минулому столітті.
Опис
Ключові слова
текст, сприйняття тексту, Океан Ельзи, пісні
Бібліографічний опис
Філологічні студії
DOI
ORCID:
УДК