Antimicrobial activity of soil bacilli against phytopathogenic microorganisms isolated from affected cereal plants

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Aim of this study was to investigate the antagonistic effect of bacilli isolated from the surface of plants and the rhizosphere zone of the soil against pathogens of barley and wheat diseases. Materials and methods. The material for the study was affected barley and wheat samples used to isolate phytopathogenic microorganisms, as well as samples of healthy plants and the rhizosphere soil zone used to isolate bacteria of the genus Bacillus. Manipulations for the isolation and investigation the biological properties of both phytopathogens and bacilli were carried out by traditional microbiological methods. The antagonistic activity of the isolated strains of bacilli against phytopathogens was studied by the block method. Results. From samples of affected wheat and barley were isolated microorganisms identified on the basis of the studied biological properties as Fusarium oxysporum, Sclerotinia sclerotiorum, Xanthomonas arboricola and Pectobacterium carotovorum. The largest proportion of strains was represented by the micromycete Fusarium oxysporum – 53.9%. From samples of the rhizosphere soil zone and leaf-stem mass of healthy wheat and barley plants, 86 strains of bacteria of the genus Bacillus were isolated by microbiological methods. Antagonistic activity was inherent in 54 strains of bacilli against 25% of phytopathogens. All pathogenic microorganisms were inhibited with different intensity by 14 strains of bacilli. Conclusion. The most active bacillus strains (Bacillus spp. 6, 9, 13, 21, 50) were selected for further research.
Метою роботи було дослідження антагоністичної дії бацил, виділених з поверхні рослин та ризосферної зони ґрунту, проти збудників хвороб ячменю та пшениці. Матеріали та методи. Матеріалом для дослідження були зразки уражених ячменю та пшениці, з яких виділяли фітопатогенні мікроорганізми, а також зразки здорових рослин і ризосферної зони ґрунту, з яких виділяли бактерії роду Bacillus. Маніпуляції з виділення та дослідження біологічних властивостей як фітопатогенів, так і бацил проводили з використанням традиційних мікробіологічних методів. Антагоністичну активність виділених штамів бацил щодо фітопатогенів досліджували блоковим методом. Результати. Із зразків ураженої пшениці та ячменю виділено мікроорганізми, ідентифіковані на основі вивчених біологічних властивостей як Fusarium oxysporum, Sclerotinia sclerotiorum, Xanthomonas arboricola та Pectobacterium carotovorum. Найбільшою часткою штамів був представлений мікроміцет Fusarium oxysporum – 53,9%. Із проб ризосферної зони ґрунту та листо-стебелової маси здорових рослин пшениці та ячменю мікробіологічними методами виділено 86 штамів бактерій роду Bacillus. Антагоністична активність притаманна 54 штамам бацил, які пригнічували ріст 25% фітопатогенів. Ріст усіх патогенних мікроорганізмів з різною інтенсивністю пригнічували 14 штамів бацил, виділених із ґрунту. Висновок. Для подальших досліджень відібрано найбільш активні штами бацил (Bacillus spp. 6, 9, 13, 21, 50).
Опис
Ключові слова
antimicrobial activity, soil bacilli, phytopathogenic microorganisms, affected cereal plants, антимікробна дія, ґрунтові бацили, фітопатогенні мікроорганізми, уражені злакові рослини
Бібліографічний опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
ORCID:
УДК