Образ японца в «Tokio Jokio»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Аналізується образ японця, зображений в американському пропагандистському анімаційному фільмі 1943 року «Tokio Jokio». Показується, що цей образ відображає соціальний стереотип щодо японців як носіїв «жовтої загрози» та що він був використаний американською військовою пропагандою з метою дегуманізації образа ворога.
Анализируется образ японца, представленный в американском пропагандистском анимационном фильме 1943 года «Tokio Jokio». Показывается, что этот образ отражает социальный стереотип относительно японцев как носителей «жёлтой угрозы» и что он был использован американской военной пропагандой с целью дегуманизации образ врага.
The image of the Japanese presented in film «Tokio Jokio» is analysed in the paper. It’s shown that the image mirrors the social stereotype about the Japanese as bearers of the «Yellow Peril» and that the image was used by the American war-propaganda for the dehumanizing of the image of the enemy.
Опис
ДОКСА : збірник наукових праць з філософії та філології / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Одеська гуманітарна традиція . – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. – Вип. 2 (18): Сміх у світі культури.
Ключові слова
образ, Японія, анімація, пропаганда, дегуманізація, расизм, Япония, анимация, дегуманизация, image, Japan, cartoons, propaganda, dehumanization, racism
Бібліографічний опис
ДОКСА : Збiрник наукових праць з фiлософiї та фiлологiї
DOI
ORCID:
УДК