АСИМІЛЯТИВНІ МОДЕЛІ ТОПОНІМІВ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ ОСТРОВАХ ГАЛИЧИНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет
Анотація
Стаття висвітлює особливості словотвору назв німецьких поселень Галичини та характеризує асимілятивні моделі цих топонімів у ситуації мовного острова
The paper is devoted to the specifics of word-building of the names of German colonies in Halychyna and characterizes assimilative models of these names in the «language islands» situation
Опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць.
Ключові слова
топонім, словотвірна модель, композита, мовні контакти, toponym, word-formative model, composite, language contacts, топоним, словообразовательная модель, языковые контакты
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК