Історичний розвиток кримінального законодавства України про відповідальність та покарання неповнолітніх

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Розглянуто основні етапи формування кримінального законодавства України щодо кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.
Автор впервые предпринял попытку комплексного исследования периодизации исторического развития уголовного законодательства Украины относительно особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних с учетом традиций, этапов экономико-политического развития общества и государства.
Опис
Ключові слова
неповнолітній, злочин, примусові заходи виховного характеру, кримінальна відповідальність, покарання, несовершеннолетний, принудительные меры воспитательного характера, уголовная ответственность, наказание
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК