Форми умовного способу минулого часу та їх функціонування в староанглійській мові

Ескіз
Дата
1998
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Процеси об’єктивного світу, що містять у собі й свідомість мовлянина, можуть бути передані мовою як реальні або як ірреальні. Інакше кажучи, процеси можуть бути формально презентовані або як відповідні до дійсності об’єктивного світу, включаючи свідомість мовлянина, або як невідповідні до неї. У другому випадку процеси, які не відповідають об’єктивній реальності, є лише потенційно можливими за умовою реалізації змісту висловлення мовлянина, яке, крім посередньої передачі потенційно можливого процесу, висловлює необхідність, бажаність, можливість, обумовленість його тощо.
Опис
Ключові слова
форми умовного способу минулого часу, староанглійська мова, дієслівні форми, дієслово
Бібліографічний опис
Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
DOI
ORCID:
УДК