Неозапозичення – назви осіб у сучасних ЗМІ: семантика та функції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Запозичення є продуктивним способом поповнення лексики сучасних мов. а назви осіб серед неологізмів, у тому числі серед неозапозичень, посідають важливе місце. В статті розглянуто семантику та функції зазначених лексем у текстах ЗМІ 2016–2019 рр., показано, що, крім невеликої групи екзотизмів, які в публіцистичному тексті стають для реципієнта маркерами чужої культури, неозапозичення – назви осіб виконують номінативну функцію, характеризуючи людину за характером діяльності, та експресивну функцію, характеризуючи її за особливостями поведінки та поглядів.
Loan words are a productive way to expand the lexicon of modern languages, names of people occupying an important place among neologisms, especially modern ones. This article deals with semantics and functioning of the newly borrowed words in mass media texts from 2018 till 2019. Except for a small group of exotic words, that in a publicistic text serve for a recipient as indicators of a foreign culture, modern loan words (names of people) have a nominative function, characterizing a person by their activities, and an expressive one, characterizing a person by their behavioural peculiarities and views.
Опис
Ключові слова
запозичення, неологізм, мова ЗМІ, loan words, neologisms, mass media language
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник
DOI
ORCID:
УДК