AMOUNT OF ENDOPHYTIC MICROBIOTA IN GRAPEVINE SHOOTS

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет
Анотація
The aim of the investigation was to evaluate the amount of grapevine endophytic microbiota using different nutritional media. Materials and methods. Endophytic microbiota from wooden shoots of grapevine Vitis vinifera L. cv Arkadia was isolated on the eight nutritional media with different compositions. Results. The highest amounts of bacteria were isolated on YEM, YMA and TY nutritional media. The distinctive features of YMA and YEM media was the presence of mannitol, and of TY – the increased concentration of yeast extract. Conclusion. Amount of microbiota representatives from grapevine shoots reached from (6.4±0.3) х 104 to (2.0±0.4) х 107 CFU/сm3 depending on the nutritional medium and decreased from October to December at least in one range.
Метою роботи було визначення чисельності ендофітної мікробіоти рослин винограду за висівах на середовища різного складу. Матеріали і методи. Ендофітну мікробіоту винограду виділяли на вісім середовищ різного складу. Для досліджень відбирали здерев’янілу лозу винограду Vitis vinifera L. сорту Аркадія. Результати. Найбільшу кількість бактерій можна було виділити висівами на середовища YMA, YEM та TY, відмінною особливостю перших двох яких була наявність манітолу, а середовища TY – підвищеної кількості дріжджового ек- стракту. Висновок. Чисельність представників мікробіоти судин пагонів вино- граду становила від (6,4±0,3) х 104 до (2,0±0,4) х 107 КУО/см3 в залежності від середовища культивування і у період з жовтня місяця по грудень зменшувалася щонайменше на один порядок.
Целью работы было выявление численности эндофитной микробиоты винограда при высевах на среды разного состава. Материалы и методы. Эндофитную микробиоту винограда выделяли на восемь сред разного состава. Для исследо- вания отбирали одревесневшую лозу винограда Vitis vinifera L. сорта Аркадия. Результаты. Наибольшее количество бактерий можно было выделить посевами на среды YMA, YEM и TY, отличительной особенностью первых двух из которых було наличие маннитола, а среды TY – повышенного количества дрожжевого экстракта. Вывод. Численность представителей микробиоты сосудов побегов винограда составляла от (6,4±0,3) х 104 до (2,0±0,4) х 107 КОЕ/см3 в зависимости от среды культивирования и в период c октября месяца по декабрь уменьшалась по меньшей мере на один порядок.
Опис
Мікробіологія і біотехнологія = Mіcrobіology & Bіotechnology : науковий журнал / ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса.
Ключові слова
endophytic microbiota, grapevine, nutritional media, ендофітна мікробіота, виноград, живильні середовища, эндофитная микробиота, питательные среды
Бібліографічний опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
DOI
ORCID:
УДК