Правове регулювання відповідальності перевізника за договором міжнародного морського перевезення пасажира та багажу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядаються особливості цивільно-правового регулювання відповідальності перевізника за договором міжнародного перевезення пасажира та багажу морським транспортом на національному та міжнародному рівнях. Виявлено ряд недоліків законодавчого закріплення підстав та меж відповідальності перевізника за досліджуваним договором в Україні.
В статье рассматриваются особенности гражданско-правового регулирования ответственности перевозчика по договору международной перевозки пассажира и багажа морским транспортом на национальном и международном уровнях. На основе анализа теоретических и практических особенностей исследуемой системы выделен ряд недостатков законодательного закрепления оснований и границ ответственности перевозчика по договору международной перевозки пассажира и багажа морским транспортом в Украине.
The article is devoted to the study and analysis of the features of civil regulation of liability of the carrier under a contract of international carriage of passengers and luggage by sea transport at the national and international levels. The research defines civil liability foundations for sea carriers and their legitimate reason; identifies the shortcomings of this institute based on comparison of norms of international treaties and the national legislation of Ukraine. Based on the analysis of theoretical and practical features of the researched system the author highlighted a number of legislative consolidation shortcomings of responsibility basis and boundaries of the carrier under a contract of international carriage of passengers and luggage by sea in Ukraine.
Опис
Ключові слова
цивільно-правова відповідальність, договір перевезення, перевезення пасажирів і багажу, морський транспорт, гражданско-правовая ответственность, договор перевозки, перевозка пассажиров и багажа, морской транспорт, civil liability, contract of carriage, the carriage of passengers and luggage, maritime transport
Бібліографічний опис
Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК