Структурно-синтаксичні та функціонально- семантичні особливості порівнянь- прикладок в сучасній українській мові

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2000
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Одним із проблемних, складних і разом з тим недостатньо досліджених питань синтаксису української мови є, як відомо, питання стуктурно-синтаксичної та функціонально-семантичної специфіки способів і засобів вираження порівняльної семантики чи «порівняльної модальності» структурних компонентів речення. Сказане стосується і порівнянь, що функціонують як прикладки у складі речення. Про це свідчать, зокрема, розбіжності, й нерідко навіть дуже суттєві, в трактуванні і оцінці функціонально-синтаксичної специфіки порівнянь-прикладок, сплутування їх з іншими порівняльними членами речення
Опис
Ключові слова
речення, синтаксис, українська мова, особливості порівнянь
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК