Культ «книжної мудрості» в «ізборнику» Святослава 1073 року

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті з’ясовується зв’язок між літературою Київської Русі та літературою Візантії. Увага акцентується на дослідженні тропів образності, та поетики в цілому. «Ізборник» Святослава 1073 р. — давня антологія творів різних авторів, тлумачення складних понять Євангелія, Апостола та інших церковних книг. За змістом пам’ятка складає своєрідну енциклопедію візантійської ученості. Твір містить статті релігійно-моралізаторського характеру, а також розповіді про молитви, пости, читання книг, короткі виклади Святого Письма, «Поучення дітям» Ксенофонта і Теодори тощо. У статті розкривається зміст «Ізборника», що виходить поза межі релігійної тематики і є відображенням рівня освіченості представників вищих верств тогочасного суспільства. Надзвичайно цікаві для сучасного читача й численні афоризми світського характеру.
Опис
Ключові слова
антологія, візантійський вплив, образність, поетика, троп, антология, византийское влияние, образность, поэтика, троп, anthology, Byzantine influence, imagery, poetics, trails
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК