Інженерна психологія та ергономіка програмних систем

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» і 122 «Компʼютерні науки» містять передмову, зміст самостійної роботи з дисципліни, питання для самоконтролю знань, завдання, список літератури для роботи з першоджерелами. Методичні рекомендації допоможуть у засвоєнні теоретичних знань у сфері сучасних ІТ технологій та розрахований на здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» та 122 «Компʼютерні науки», аспірантів, викладачів та всіх тих, хто вивчає інформаційні системи та технології, комп’ютерні науки та психологію організацій.
Опис
Ключові слова
126 Інформаційні системи та технології, інженерна психологія, ергономіка програмних систем, 122 Компʼютерні науки
Бібліографічний опис
Інженерна психологія та ергономіка програмних систем [Електронний ресурс] : електрон. метод. рек. до самост. роботи для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 126 «Інформ. системи та технології» та 122 «Компʼютер. науки» / уклад. А. Х. Гудімова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 28 с. – 0,9 МБ.
DOI
ORCID:
УДК
159.9:62+005.961:005.336.1:[004.4](072)