Порівняльний огляд стандартів, практик та норм управління ризиками в Україні та за кордоном

dc.contributor.authorНєнно, Ірина Михайлівна
dc.contributor.authorНенно, Ирина Михайловна
dc.contributor.authorNyenno, Iryna M.
dc.date.accessioned2017-06-12T07:45:58Z
dc.date.available2017-06-12T07:45:58Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractУ статті виявлено недоліки існуючих підходів до стандартизації та нормування процесів ризик- менеджменту. Методологія роботи заснована на філософії загального пізнання з використанням методів інформаційного пошуку, порівняння та системного аналізу. Проаналізовано іноземні стандарти управління ризиками: COSO, FERMA, ISO, Закон Сорбейнса-Окслі. Досліджено регулятивні документи щодо управління ризиками бюджетних, страхових та банківських установ в Україні. Виявлено відмінності та ключові характеристики іноземних стандартів та українських норм ризик-менеджменту. Уточнено підходи до визначення місця управління ризиками в системі управління підприємством та співвідношення з його стратегією розвитку. Результати дослідження можуть бути застосовані для розробки галузевих стандартів та норм управління ризиками.uk
dc.description.abstractВ статье выявлены недостатки существующих подходов к стандартизации и нормированию процессов риск-менеджмента. Методология работы основана на философии общего познания с использованием методов информационного поиска, сравнения и системного анализа. Проанализированы зарубежные стандарты управления рисками: COSO, FERMA, ISO, Закон Сорбейнса-Оксли. Исследованы регулятивные документы по управлению рисками бюджетных, страховых и банковских учреждений в Украине. Выявлены различия и ключевые характеристики иностранных стандартов и украинских норм риск- менеджмента. Уточнены подходы к определению места управления рисками в системе управления предприятием и соотношение с его стратегией развития. Результаты исследования могут быть применены для разработки отраслевых стандартов и норм управления рисками.uk
dc.description.abstractThe article identifies the shortcomings of existing approaches to standardization and normalization of risk management. The research methodology is based on the philosophy of the common knowledge by using the methods of information search, comparison, and system analysis. International risk management standards, such as COSO, FERMA, ISO, Sorbeyns-Oxley Act are analyzed. The regulatory documents on risk management at the budget, insurance, and banking institutions in Ukraine are studied. The differences and the key characteristics of the foreign and Ukrainian standards of risk management are fixed. The approaches to determine the place of risk management in the strategic management and the relationship with its development strategy are specified. The research results could be applied to the development of industry standards of risk management.uk
dc.identifier.citationВісник соціально-економічних дослідженьuk
dc.identifier.urihttps://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/10261
dc.language.isoukuk
dc.relation.ispartofseries;Вип. 3(58).
dc.subjectризикuk
dc.subjectуправління ризикамиuk
dc.subjectстандарти ризик-менеджментуuk
dc.subjectстратегічні ризикиuk
dc.subjectстраховикuk
dc.subjectбанкuk
dc.subjectбюджетна установаuk
dc.subjectрискuk
dc.subjectуправление рискамиuk
dc.subjectстандарты риск-менеджментаuk
dc.subjectстратегические рискиuk
dc.subjectстраховщикuk
dc.subjectбанкuk
dc.subjectбюджетное учреждениеuk
dc.subjectriskuk
dc.subjectrisk managementuk
dc.subjectrisk management standardsuk
dc.subjectstrategic risksuk
dc.subjectinsureruk
dc.subjectbankuk
dc.subjectstate enterpriseuk
dc.titleПорівняльний огляд стандартів, практик та норм управління ризиками в Україні та за кордономuk
dc.title.alternativeСравнительный обзор стандартов, практик и норм управления рисками в Украине и за рубежомuk
dc.title.alternativeComparative review of risk management standards, practices and norms in Ukraine and abroaduk
dc.typeArticleuk
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Vsed_2015_3_21.pdf
Розмір:
232.67 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: