Семантика местоимения: постановка проблемы

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В современном языкознании, и, в частности, в англистике, не существует единого мнения в отношении семантики местоимений. Место местоимения в системе частей речи английского языка и его грамматическое значение трактуется исследователями английского языка по-разному.
Опис
Ключові слова
семантика местоимения, языкознание
Бібліографічний опис
Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
DOI
ORCID:
УДК