Ергоніми як лінгвокультуреми українського суспільства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглянуто ергоніми, в основі яких наявні народнопоетичні символи й символи нових культурно-побутових реалій.
The article deals with ergonyms based on people poetic symbols and symbols of cultural realia.
Опис
Ключові слова
ономастика, ергонім, ментальність, свідомість, onomastics, ergonym, mentality, conscience
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК