Про перспективи розробки методів прогнозування сучасних геолого-геофізичних процесів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Гравітаційні ефекти, зумовлені елітними конфігураціями планет, є однією з основних причин багаточастотної циклічності геолого-геофізичних процесів, що спостерігається. Ефективним інструментом вивчення багаточастотних геолого-геофізичних процесів і резонансних зв'язків між астрономічними і геолого-геофізичними подіями є метод "скануючого" сезонного аналізу.
Гравитационные эффекты, обусловленные элитными конфигурациями планет, являются одной из основных причин наблюдаемой многочастотной цикличности геолого-геофизических процессов. Эффективным инструментом изучения многочастотных геолого-геофизических процессов и резонансных связей между астрономическими и геолого-геофизическими событиями является метод "сканирующего" сезонного анализа.
One of basic causes of observed multi frequency recurrence of geologic-geophysical processes is gravity effects, conditioned by elite planets configurations. A "scanning" seasonal analysis is by effective tool for study of multi-frequency geologic-geophysical processes and the resonance between astronomic and geologic-geophysical events.
Опис
Ключові слова
планетарний резонанс, астрономічні фактори геологічної еволюції, конфігурації планет, кросспектральний аналіз, сезонний аналіз, планетарный резонанс, астрономические факторы геологической эволюции,, конфигурации планет, кроссспектральный анализ, сезонный анализ, planetary resonance, astronomic factors of geologic evolution, planets configuration, cross-spectral analysis, seasonal analysis
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК