Виробнича практика з організації та економіки фармації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичні рекомендації призначені для організації проходження виробничої практики та містять графік, програму проходження виробничої практики в аптеці, права і обов’язки здобувачів вищої освіти, керівників практики від навчального закладу та від аптечного закладу, порядок оформлення щоденника практики й інших звітніх документів. Матеріали подано відповідно до робочої програми з виробничої практики з організації та економіки фармації для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація.
Опис
Ключові слова
фармація, організація фармації, економіка фармації, виробничо-практична підготовка здобувачів, фармацевтичне підприємництво, фармацевтична етика, фармацевтична деонтологія, фамацевтичне підприємство, фармацевтична опіка, контроль якості лікарських засобів, облік та документообіг в аптечних закладах, 226 Фармація, промислова фармація
Бібліографічний опис
Виробнича практика з організації та економіки фармації [Електронний ресурс] : електрон. метод. рек. для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти, галузі знань 22 Охорона здоров’я, спец. 226 Фармація, пром. фармація, освіт.-проф. програми «Фармація» / уклад.: В. І. Труба, О. Г. Дроздова, Н. С. Василевська, – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 43 с. – 1 МБ.
DOI
ORCID:
УДК