“Поезія в прозі” кінця xix - початку XX століття: проблема жанрового визначення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті проаналізовано жанрові особливості поезій в прозі кінця XIX — початку XX століття. Зокрема виявлено специфіку структурнокомпозиційного та мовленнєвого рівнів поезій в прозі
Опис
Ключові слова
жанр, структура, наративні форми, композиція, genre, structure, narrative forms, composition
Бібліографічний опис
Історико-літературний журнал
DOI
ORCID:
УДК