Політична ситуація в грецькому полісі за даними монетної типології (на прикладі Гераклеї Понтійської)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Монетні випуски кожного грецького полісу дають нам можливість відповісти на цілий ряд запитань, пов’язаних з економічною, політичною, релігійною та навіть військовою складовою життя держави. Не є виключенням і мегарська колонія на південному березі Понта Евксінського – Гераклея. Низка подій військово-політичної історії грецьких полісів відомі виключно (!) завдяки нумізматичним даним. Найяскравішим прикладом є симмахія боспорських міст, засвідчена дрібними срібними монетами за повної відсутності письмових джерел1.
The article deals with the problem of presentation of complex social and political contradictions in Herakleian civilian community in Polis coinages. And sharp regime change (democracy instead of traditional oligarchy) resulted in appearance of a new inscription ΔAM on the coins, that is δάμος, i.e. people. But tyrants' rise to power didn't affect coinage substantially which makes it possible to judge the attempt to testify the legitimacy of their claim to power. These examples convince that the ancient Greek coins are the most important source of many aspects of the life of city-states.
Опис
Ключові слова
грецький поліс, монетна типологія, Гераклея, політична ситуація
Бібліографічний опис
Libra: збірка наукових праць Центру антикознавства та медієвістики
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання