Кримінально-правова охорона основ національної безпеки в історії кримінального законодавства України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Проведено криміначьно-правовий аналіз становлення інституту кримінальної відповідальності за злочини проти основ національної безпеки в радянській Росії й Україні в перші роки радянської влади до прийняття кримінального законодавства I960 р.
При создании первого раздела Особенной части уголовного законодательства Украины - «Преступления против основ национальной безопасности Украины» украинский законодатель широко использовал исторический опыт построения подобного раздела «Особо опасные государственные преступления» в уголовном законодательстве УССР I960 г.
Опис
Ключові слова
основи національної безпеки, злочини, контрреволюційні злочини, підрив, ослаблення, основы национальной безопасности, преступления, контрреволюционное, преступление, подрыв, ослабление
Бібліографічний опис
Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК