Про комплексоутворення тетрахлориду германію з гідразидами ароматичних кислот

Анотація
Синтезовані комплексні сполуки германію (IV) з гідразидами бензойної кислоти (НВ) та її о-гідрокси- (2-ОН-НВ) і о-амінопохідних (2-NН2-НВ) складу [Ge(НВ)4Сl]Cl2 (І), [Gе(2-ОН-НВ)4Сl2]Сl2 (II), [Gе(2-NН2-НВ)4Сl2]Сl2 (III). Будову отриманих комплексів обґрунтовано даними елементного аналізу, електропровідності, термогравіметрії, мас-спектрометрії та ІЧ спектроскопії. Доказана монодентатна координація молекулярної форми ліганду в отриманих комплексах через азот аміногрупи гідразидного фрагмента.
Синтезированы комплексные соединения германия(IV) с гидразидами бензойной кислоты (НВ) и ее о-гидроксо- (OН2-НВ) и о-аминопроизводных (2-NН2-НВ) состава [Ge(НВ)4Сl]Cl2 (I), |Gе(2-ОН-НВ)4Сl2]Сl2 (II), [Gе(2-NН2-НВ)4Сl2]Сl2 (III). Строение полученных комплексов подтверждено данными элементного анализа, электропроводности, термогравиметрии, масс-спектрометрии и ИК спектроскопии. Доказана монодентатная координация молекулярной формы лиганда в полученных комплексах через атом аминогруппы гидразидного фрагмента.
Опис
Ключові слова
тетрахлорид германію, гідразид, комплексоутворення, тетрахлорид германия, гидразид, комплексообразование, germanium tetrachloride, hydrazide, complex formation
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету