Електронні додатки – можливості використання під час дистанційного навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Дистанційне та змішане навчання стали невід’ємними формами організації навчання та повсякденної роботи з учнями в нових умовах. Ми бачимо, що для належної організації навчання необхідні не лише якісне інтернет-підключення і технічне забезпечення, але й опанування та вдосконалення педагогами власних цифрових компетентностей, щоб повноцінно й уміло використовувати можливості цифрових платформ та інструментів для роботи з учнями.
Опис
Ключові слова
електронні додатки, дистанційне навчання, змішане навчання, онлайн-додатки, навчальні матеріали, цифрові платформи
Бібліографічний опис
Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження : зб. матеріалів ІІ міжнар. конф. (Одеса, 5-6 лип. 2021 р.) / Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 182 с.
DOI
ORCID:
УДК