Соціальна стандартизація в соціальній політиці як вид соціальної технології

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
У статті розглядається соціальна стандартизація як вид соціальних технологій; дана характеристика соціальної стандартизації держави. На підставі теоретичного аналізу та результатів конкретно-соціологічних досліджень в Україні соціальні стандарти аналізуються в контексті соціальної політики.
В статье роассмотрена социальная стандартизация как вид социальных технологий; дана характеристика социальной стандартизации государства. На основании теоретического анализа и результатов конкретно-социологических исследований в Украине социальные стандарты анализируются в контексте социальной политики.
The article brings into focus the social standardisation as a kind of social technologies; a characterization of the social state standardization. On the basis of the theoretical analysis and the results of empirical sociological research social standards in Ukraine are analyzed in the context of social policy.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса: Астропринт, 2013.
Ключові слова
соціальний стандарт, соціальна технологія, прожитковий мінімум, социальный стандарт, социальная технология, прожиточный минимум, social standard, the social technology, subsistence level
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК