The international mechanism of protection of human rights

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
relationships.isAdvisor
relationships.isCompiler
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
The Article researches the international mechanism of protection of human rights, including the classification of the international human rights organs and organizations, their legal status the advantages and flaws of the system of international human rights organs and organizations.
У статті досліджується міжнародний механізм захисту прав людини, в тому числі: здійснена класифікація міжнародних органів та організацій із захисту прав людини, розкрито правовий статус окремих організацій, виявлені переваги та недоліки системи міжнародних органів та організацій із захисту прав людини.
В статье исследуется международный механизм защиты прав человека, в том числе: проведена классификация международных органов и организаций по защите прав человека, раскрыт правовой статус отдельных организаций, выявлены достоинства и недостатки системы международных органов и организаций по защите прав человека.
Опис
relationships.isEditor
Ключові слова
human rights, system of international human rights organs and organizations, international mechanism of protection of human rights, права людини, система міжнародних органів із захисту прав людини, міжнародний механізм захисту прав людини, права человека, система международных органов по защите прав человека, международный механизм защиты прав человека
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
item.preview.identifier.udc