Методи підвищення популярності онлайн ЗМІ: сучасні виклики та потреби ринку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Назарчук С. Л.
Анотація
У сучасному цифровому світі конкуренція серед онлайн-ЗМІ стає все більш жорсткою. Аби вирізнятися та привернути увагу аудиторії, журналістам та редакторам необхідно постійно розвивати та вдосконалювати свої стратегії підвищення популярності видання. Українські ЗМІ активно застосовують різноманітні методи для досягнення цієї мети. У статті пропонуються до розгляду варіанти та приклади того, як, зважаючи на виклики часу, можна вивести онлайн-ЗМІ на високий рівень.
In today’s digital world, competition among online media is getting tougher. In order to stand out and attract the attention of the audience, journalists and editors need to constantly develop and improve their strategies for increasing the popularity of the publication. Ukrainian mass media actively use various methods to achieve this goal. The article offers for consideration options and examples of how, taking into account the challenges of time, it is possible to bring online media to a high level.
Опис
Ключові слова
медіаменеджмент, медіа, журналістика, стратегія розвитку, онлайн-ЗМІ, media management, media, journalism, development strategy, online media
Бібліографічний опис
Милимко Т. Методи підвищення популярності онлайн ЗМІ: сучасні виклики та потреби ринку / Т. Милимко // Діалог: медіастудії. – 2023. – Вип. 29. – С. 109–116.
ORCID:
УДК
077:005]:004.77(045)