Семантичний потенціал топоніма Україна в поезії О.Олеся

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1999
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Ономатворчість як прикмета ідіостилю визначається ступенем навантаження номінаційного поля в художньому тексті й стає найважливішою ознакою авторського письма. Образ України є ключовим у творчості багатьох поетів XX ст. [9:1]. Специфічною особливістю української літературної ономастики є вагомість макротопоніма Україна, що у творах багатьох митців став символом, втіленням національної гідності українців [4:24]. У творчій лабораторії талановитого майстра онім, поєднуючись з лексичним оточенням у мікро- та макроконтексті твору, стає виключно вагомою художньою деталлю.
Опис
Ключові слова
топонім, Україна в поезії, Олесь О.
Бібліографічний опис
Записки з ономастики = Opera in onomastica
DOI
ORCID:
УДК