Характеризующие особенности юридической практики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Определяется понятие юридической практики. Анализируются такие содержательные элементы юридической практики, как социально-правовой опыт, юридическая деятельность и результат. Выделяются характерные черты юридической практики.
В юридичній науці нема єдиної точки зору щодо визначення поняття "юридична практика", а також щодо того, які змістовні елементи вміщує в себе ця категорія. Визначення юридичної практики як діяльності певного виду, що здійснюється на основі соціально-правового досвіду та націлена на отримання певного результату, який вносить новацію в правове регулювання та суспільне життя, найбільш відповідає її суттєво-змістовним характеристикам.
Опис
Ключові слова
юридическая практика, социально-правовой опыт, юридическая деятельность, юридична практика, соціально-правовий досвід, юридична діяльність
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК