Геоінформаційне моделювання ерозійних втрат ґрунту як важлива ланка облаштування ерозійно-небезпечних ландшафтів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В умовах інтенсивного сільськогосподарського використання найродючіші ґрунти лісостепової та степової зон України зазнають невпинної деградації, що у більшості випадків пов’язано з неефективним керуванням земельними ресурсами та застарілими методами господарювання. Однією з найсерйозніших проблем є руйнування земель у результаті водної ерозії, що сотнями і тисячами гектар на рік виводить родючі землі з обороту або знецінює їхню вартість, знижуючи рівень їхньої продуктивності
Опис
Ключові слова
грунт, втрати грунту, ерозійно-небезпечні ландшафти
Бібліографічний опис
Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 2. Меліорація, рекультивація, охорона ґрунтів, агрохімія, гумусовий стан, біологія ґрунтів, органічне землеробство. Харків: ПП «Стиль-Іздат», 2018. 340 с. = Agrochemistry and Soil Science. Collected papers. Special Edition. Book 2. Melioration, Land reclamation, Soil conservation, Agrochemistry, Humus state, Soil biology, Organic farming. Kharkiv: PE «Style-Izdat», 2018. 340 p.
DOI
ORCID:
УДК