Мій Бялік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Фенікс
Анотація
Читачу мій, я звертаюсь до тебе в інтимну мить читання, коли ти з уявного тимчасово стаєш реальним. Пробач мені втручання у цей потаємний і таємничий процес,а також звернення на ти,але я так довго плекав в своїй уяві тебе і те, що хотів зробити цим текстом для нас,що відчуваю тепер певну спорідненість.
Опис
Иудаика в Одессе: сборник статей по итогам работы прогр. по иудаике и израилеведению ОНУ им. И.И. Мечникова / ред. кол.: Голубович И.В.,Довгополова О.А., Мартынюк Э.И., Петриковская Е.С.- Вып. 2. -Одесса: Фенiкс,2013.-218 с.
Ключові слова
мій Бялік, клапоть землі, новий цугундер
Бібліографічний опис
Иудаика в Одессе : сборн. статей по итогам работы прогр. по иудаике и израилеведению Одес. нац. ун-та им. И. И. Мечникова
DOI
ORCID:
УДК