Своєрідність хронотопічної образності у збірці “Автостоп” Оксани Забужко

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Стаття присвячена дослідженню хронотопу у творчості сучасної української поетеси О.Забужко. В результаті дослідження було виявлено основні риси хронотопічної образності у збірці “Автостоп”.
The Article is devoted to research chronotop in creativity of Ukrainian poetess O. Zabuzhko’s. As a result of research it has been revealed the basic types chronotopic images in the collection “Autostop”.
Опис
Iсторико-лiтературний журнал. - Одеса : Астропринт
Ключові слова
час, простір, хронотоп, лірика, time, space, chronotop, lyric
Бібліографічний опис
Iсторико-лiтературний журнал
DOI
ORCID:
УДК