North American insurance markets: features and experience for Ukraine

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
The article is devoted to the analysis of the insurance markets development in the North American countries. On the basis of the data analyses, main changes of the financial indicators of the companies’ activity in the insurance sectors of the United States, Canada and Mexico are found. The article presents the results of the Ukrainian insurance market study. Based on the successful experience of the insurance markets development in the United States, Canada and Mexico, recommendations for Ukraine are suggested.
Статтю присвячено аналізу рівня розвитку страхових ринків у країнах Північної Америки. На основі аналізу даних виявлено основні зміни фінансових показників діяльності компаній у секторі страхування у США, Канаді та Мексиці. Представлено результати дослідження українського страхового ринку. На основі успішного досвіду розвитку страхових ринків у США, Канаді та Мексиці запропоновано рекомендації для України.
Статья посвящена анализу уровня развития страховых рынков в странах Северной Америки. На основе анализа данных выявлены основные изменения финансовых показателей деятельности компаний в страховом секторе в США, Канаде и Мексике. Представлены результаты исследования страхового рынка Украины. Исходя из успешного опыта развития страховых рынков в США, Канаде и Мексике, предложены рекомендации для Украины.
Опис
Ключові слова
insurance market, financial indicators, United States, Canada Mexico, Ukraine, development perspectives, страховий ринок, фінансові показники, США, Канада, Мексика, Україна, перспективи розвитку, страховой рынок, финансовые показатели, Украина, перспективы развития
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК