Организационно-правовые основы функционирования Государственной казначейской службы Украины

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Государственная казначейская служба – это финансовый орган, на который ложатся функции по кассовому исполнению Государственного бюджета Украины и местных бюджетов. Учитывая полномочия, делегированные этому государственному институту, становится очевидна чрезвычайная актуальность проведения научных исследований в этой сфере. Целью исследований становится поиск возможных путей совершенствования всех направлений функционирования казначейской службы.
Опис
Ключові слова
Государственная казначейская служба, функциональные полномочия, доходная часть бюджета
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 травня 2016 року, м. Одеса / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин ; гол. редкол. Т. О. Журавльова . – Одеса : Бондаренко М.О., 2016 . – 363 с
DOI
ORCID:
УДК