Математическое моделирование процесса воздействия взрывной волны на обьекты

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Здійснено постановку чисельного експерименту по дослідженню процесу розльоту газової хмари, що створена продуктами швидкого енерговиділення, в атмосферне середовище, яке перебуває у стані спокою, та взаємодії вибухових хвиль з різними перепонами.
Осуществлена постановка численного эксперимента по исследованию процесса розлета газового облака, образованного продуктами быстрого энерговыделения, в покуящуюся атмосферную среду, и взаимодействию взрывных волн с различными препятствиями.
The numerikal experiment statement on the analysis of gas cloud scattering from the rapid energy discharge in rest atmosphere and of the interaction blast waves with various barriers is realized.
Опис
Ключові слова
математическое моделирование, взрывная волна
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК